SUSCEPIT AB

Är ett företag som säljer och MONTERAR STANDBY TÄLT/ÅRET RUNT TÄLT från Svenska tält.
Vi har lång erfarenhet av att MONTERA STANDBY TÄLT/ÅRET RUNT TÄLT.
Vi MONTERAR även tillbehör till STANDBY TÄLT/ÅRET RUNT TÄLT, så som dörr, dörrmarkis och veranda.
Vi följer Svenska tälts samtliga rekommendationer om hur ett STANDBY TÄLT ska MONTERAS.
Vi åker över hela landet och MONTERAR STANDBY TÄLT.
Vi utför även försäkringsjobb.

FAKTA

När vi kommer och  MONTERAR STANDBY TÄLTET skall det vara en trall byggd utefter vissa bestämda mått för att tältet skall kunna monteras korrekt. Måtten skiljer sig beroende vilken storlek/modell på tält du väljer, så kontakta gärna oss för mer information och vägledning inför trallbygget.