SKÖTSELRÅD OCH VIKTIG INFORMATION

Först vill vi önska er lycka till med ert nya förtält, som om det används och förvaras rätt kommer att vara till stor glädje i många år.
Innan ni börjar montera tältet , se till att husvagnen står så vågrätt som möjligt och att marken är så jämn som möjligt. Kontrollera även att tältskenan på vagnen ej har några vassa, grader, kanter etc. stryk eller spraya gärna silikon i skenan så går idragningen lättare.

Packa därefter upp tältet och bred ut det på marken . Använd gärna plast eller dyligt (Tältmatta!) som underlägg för att inte smutsa ner det. När du drar tältet i tältskenan, drag i tältduken, aldrig i blixtlås eller dylikt. Alla blixtlås skall vara stängda under montering.

Ta nu fram beskrivningen på stativet ur stativkartongen och följ anvisningarna där.

Nedmontering av tältet sker i omvänd ordning. Tältet skall vara absolut torrt vid nedpackning.

Förvara tältet i ett torrt och svalt utrymme, ALDRIG i närheten av värme-element. Stålstativet skall

naturligtvis även det rengöras från smuts och jord och gärna ytbehandlas med bilvax. Trampa aldrig på tältet i samband med upp- eller nedmontering.

Man bör rengöra tältet ofta med mjukborste eller rent vatten. Man kan tvätta tältet med ljummet vatten. Det är viktigt, att vattnet är ljummet, inte hett.

Man får absolut inte använda högtrycks tvätt!

Använd inte sprayflaskor typ, hårspray, insektsspray osv. i tältet.

Rökning gör att vävens behandling försämras snabbare.

Tältduken har en teflonyta, som skyddar mot vatten och smuts. Detta medför att ventilationen är mycket viktig, annars bildas det lätt kondens på takets insida. Om tältet t.ex. står på en gräsmatta och man finner vattendroppar på taket på morgonen, blir många konfunderade. Om det dessutom har regnat under natten, blir många säkra på att duken inte är vattentät. Ändå är det en fråga om kondens på "kalla" ytor. Regnet kyler ner duken och den höga luftfuktigheten medför kondensavsättning på dess insida. Stäng aldrig ventilationen. Tips för långliggare: När du lämnar tältet en längre tid, lyft gärna upp en bit av vagnskappan, så att luften kan cirkulera!


Garanti gällande Svenska tälts produkter: Under förutsättning att medsända bruksanvisning följes korrekt garanterar vi härmed mot fel i material och förarbetning. Denna garanti gäller i 2 år från dokumenterat inköpsdatum (till exempel kvitto). Svenska Tält reparerar eller byter efter egen bedömning till likvärdigt material och så att kunden ej förlorar på detta.

Eventuell reklamation anmäles till inköpsstället.


Om blixtlåsen
Om man använder sitt tält flitigt så kan det bli aktuellt att man måste byta ut löparna på blixtlåsen som använts mest.
Om blixtlåsen inte hålls stängda är det dags att byta löparna. Det är ett mycket enkelt ingrepp att göra.
Man får aldrig använda våld med blixtlåsen. Man kan med fördel smörja blixtlåsen med t.ex. siliconbaserad smörjmedel.